Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 1

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel

PivotTable là một công cụ dùng để phân tích dữ liệu theo nhiều góc độ và nhiều yêu cầu khác nhau từ một danh sách hay một bảng.

Từ khối dữ liệu khổng lồ ban đầu thì PivotTable có thể giúp các bạn tổng hợp dữ liệu theo nhóm và thu gọn các dữ liệu theo yêu cầu của bạn. Đây là một trong những tính năng hữu dụng nhất của Excel.

Để hiểu rõ hơn về PivotTable các bạn cùng tham khảo các ví dụ dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 1

Pivot table

Pivot table là một trong những tính năng hữu dụng và mạnh mẽ nhất của Excel dùng để tổng hợp, trích lọc, phân tích dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng. Kết quả của PivotTable có thể tiếp tục được sử dụng để tính toán ra các chỉ tiêu mới nhằm phục vụ các mục đích khác nhau.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng PivotTable làm báo cáo thống kê doanh thu theo nhóm hàng, khu vực và tháng:

– Ví dụ chúng ta có bảng dữ liệu như sau:

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 2

– Bạn chọn toàn bộ dữ liệu từ B3:G15, sau đó nhấp vào biểu tượng PivotTable như hình bên dưới:

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 3

– Một cửa sổ mới hiện lên. Bạn nhấn chọn OK để thiết lập tạo một pivot table theo chế độ mặc định của excel.

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 4

Bảng pivottable hiện ra. Đầu tiên để tính tổng số tiền bán được của mỗi nhóm sản phẩm, thì bạn làm theo các bước:

– Kéo cột Nhóm SP vào vùng Row Labels

– Kéo cột Tháng vào vùng Column Labels

– Kéo cột Số Tiền vào vùng Values area

– Kéo cột Khu Vực vào vùng Report Filter

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 5

– Và đây là kết quả sau khi hoàn thành các bước trên.

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 6

– Nếu bạn muốn lọc doanh thu theo 1 khu vực nào đó thì bạn chọn như hình bên dưới:

Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel 7

PivotTable còn rất nhiều tính năng nữa nhưng trong phạm vi của bài viết mình chỉ giới thiệu 1 cách cơ bản nhất.

Tìm hiểu thêm: Biều đồ tương tác trong Excel: Interactive chart

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

4

No Responses

Write a response