hỏi đáp word

[HỎI ĐÁP WORD] – Gõ chữ tiếng Việt trong Word bị nhảy cách khi có dấu???

[HỎI ĐÁP WORD] – Gõ chữ tiếng Việt trong Word bị nhảy cách khi có dấu???

Cách khắc phục: Word 2010

hỏi đáp word

Bước 1: Vào File => Options => Advanced

Bước 2: Tìm đến dòng lệnh: Use smart cut and paste bỏ dấu check => Ok hoàn thành.

Như vậy lỗi cách chữ khó chịu khi gõ trong Word sẽ lập tức biến mất nhé!

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn sử dụng thống kê PivotTable trong Excel

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

5

No Responses

Write a response