Cài đặt Font chữ, Size chữ mặc định trong Excel 1

Cài đặt Font chữ, Size chữ mặc định trong Excel

Font chữ, Size chữ mặc định trong Excel là: Font: Calibri, Size: 11.

Thường xuyên làm việc với bảng tính Excel, thường xuyên phải thay đổi Font chữ, Size chữ sẽ làm mất nhiều thời gian của chúng ta.

Trong Excel có hỗ trợ cài đặt Font chữ, size chữ mặc định, giúp người sử dụng không cần phải đổi Font chữ hay thay đổi Size chữ mỗi lần tạo mới 1 bảng tính Excel.

Để đổi Font chữ, size chữ mặc định trong Excel hãy thực hiện một số thông tác đơn giản sau.

A. Cách thay đổi Font chữ mặc định, Size chữ mặc định trong Excel 2007

+ Chọn Office Button => Excel Option => Popular

+ Thiết lập Font chữ mặc định, Size chữ mặc định hay sử dụng => Sau đó Click OK.

Cài đặt Font chữ, Size chữ mặc định trong Excel 1

+ Khởi động lại chương trình Excel để xem kết quả.

B. Cách thay đổi Font chữ mặc định, Size chữ mặc định trong Excel 2010

+ Trong Excel 2010, Click chọn: File => Options

Cài đặt Font chữ, Size chữ mặc định trong Excel 2

+ Chọn Tab General => Chọn Font chữ, Size chữ thường hay sử dụng muốn làm mặc định => Sau đó Click OK

Cài đặt Font chữ, Size chữ mặc định trong Excel 3

+ Khởi động lại chương trình Excel để xem kết quả.

Như vậy đã thiết lập xong Font chữ mặc định và Size chữ mặc định cho Excel.

Chúc các bạn thành công.

Tìm hiểu thêm:

Đề 03 – Bộ đề thi tin học b văn phòng nâng cao của Trung Tâm Tin Học Khoa Học Tự Nhiên

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

5

No Responses

Write a response