Thông báo tình trạng diễn đàn ChiaSeIT.VN

#32
mấy tháng trước , tôi đã mất soap , sĩ , tạch tạch , phạm duy nữa và trong lúc đó admin đã đi đâu , và ngày mai sẽ có không ít người tình nguyện làm lại trang mới như admin hiện tại của trang vậy , tôi biết là anh tín hiểu mà :) nhưng mà anh tín có kinh nghiệm điều hành cho nên anh nên cùng với admin mới khôi phục lại diễn đàn như xưa đi
 
Top