Mong được mua lại tên miền để comback lại diễn đàn

Heoclp

New member
#41
Cần lắm 1 tương tác để biết hiện tại admin là ai
và cần thêm 1 group mod sp cho a e tại các host khác nhau of diễn đàn như trước
Anh em thì vẫn còn đó mà chã thấy amdin nào đứng ra để a e nhờ dó mà khôi phục diễn đàn
bác nào admin hiện tại thì cho cái info or cái ibox a e biết mà còn hỗ trợ ..thanks !
 
#42
Cần lắm 1 tương tác để biết hiện tại admin là ai
và cần thêm 1 group mod sp cho a e tại các host khác nhau of diễn đàn như trước
Anh em thì vẫn còn đó mà chã thấy amdin nào đứng ra để a e nhờ dó mà khôi phục diễn đàn
bác nào admin hiện tại thì cho cái info or cái ibox a e biết mà còn hỗ trợ ..thanks !
https://chiaseit.vn/threads/thong-bao-tinh-trang-dien-dan-chiaseit-vn.56/
đây heo ơi
 
Top