1. Chào mừng bạn tới Diễn đàn ChiaSeIT.Vn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn. Bạn phải đăng ký trước, mới có thể sử dụng các tính năng và cập nhật bài viết mới từ trang chủ, nhấp vào liên kết đăng ký ở trên để bắt đầu

Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Thảo luận trong 'Cao đẳng - Đại học' bắt đầu bởi Pha Lê Đen, 28 Tháng tư 2012.

 1. Pha Lê Đen

  Pha Lê Đen Thành viên lão làng

  Bài viết:
  1,611
  Đã được thích:
  812
  LOẠI TÀI KHOẢN I

  TÀI SẢN NGẮN HẠN

  Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

  Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hóa), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.

  Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.

  Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp.

  Hạch toán kế toán tài sản ngắn hạn cần lưu ý:

  1. Kế toán các loại tài sản thuộc tài sản ngắn hạn phải tuân thủ các nguyên tắc đánh giá giá trị quy định cho từng loại tài sản: Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, hàng tồn kho…

  2. Đối với các loại tài sản ngắn hạn thuộc nhóm đầu tư ngắn hạn, các tài khoản nợ phải thu, hàng tồn kho được đánh giá và phản ánh giá trị trên các tài khoản kế toán theo giá gốc. Cuối niên độ kế toán nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đối với các khoản phải thu đã được phân loại là khoản nợ phải thu khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được thì được lập dự phòng phải thu khó đòi.

  Khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi không được ghi trực tiếp vào các tài sản ngắn hạn mà phải phản ánh trên một tài khoản riêng (Tài khoản dự phòng) và được ghi chép, xử lý theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

  Tài khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi về tài sản ngắn hạn được sử dụng để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của tài sản ngắn hạn nhằm xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của các tài sản ngắn hạn trên Bảng Cân đối kế toán.

  Loại tài khoản Tài sản ngắn hạn có 24 tài khoản, chia thành 6 nhóm:

  Nhóm Tài khoản 11 – Vốn bằng tiền, có 3 tài khoản:

  - Tài khoản 111 - Tiền mặt;

  - Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng;

  - Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển.

  Nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài chính ngắn hạn, có 3 tài khoản:

  - Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

  - Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác;

  - Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
   
  Tín Trần thích bài này.

Chia sẻ trang này