1. Chào mừng bạn tới Diễn đàn ChiaSeIT.Vn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn. Bạn phải đăng ký trước, mới có thể sử dụng các tính năng và cập nhật bài viết mới từ trang chủ, nhấp vào liên kết đăng ký ở trên để bắt đầu

Câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Thảo luận trong 'Tư tưởng Hồ Chí Minh' bắt đầu bởi Hoàng Hải, 23 Tháng tư 2012.

 1. Hoàng Hải

  Hoàng Hải Ban Điều Hành

  Bài viết:
  4,338
  Đã được thích:
  1,290
  [FONT=&quot]Câu 1[/FONT][FONT=&quot]: Trình bày khái niệm TT HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 2[/FONT]
  [FONT=&quot]: Trình bày điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX tác động đến sự hình thành và phát triển tư tưởng HCM?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 3[/FONT]
  [FONT=&quot]: Trình bày những đặc điểm thời đại tác động đến sự hình thành và phát triển TT HCM?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 4[/FONT]
  [FONT=&quot]: Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan đối với quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 5[/FONT]
  [FONT=&quot]: Tư tưởng HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? Nêu nội dung tư tưởng chủ yếu trong mỗi giai đoạn đó?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu6[/FONT]
  [FONT=&quot]: Trình bày quan điểm tư tưởng của HCM về độc lập dân tộc?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu7[/FONT]
  [FONT=&quot]: Trình bày quan điểm của HCM về mục tiêu của cuộc cách mạng XHCN?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 8[/FONT]
  [FONT=&quot]:Trình bày quan điểm của HCM về đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền đoàn kết quốc tế? [/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 9[/FONT]
  [FONT=&quot]: Vì sao HCM khẳng định “cách mệnh trước hết phải có đảng cách mệnh”?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 10[/FONT]
  [FONT=&quot]: Trình bày quan điểm của HCM về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 11[/FONT]
  [FONT=&quot]: Phân tích cơ sở tư tưởng, lý luận hình thành và phát triển tư tưởng HCM?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu12[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu các quan điểm của HCM về giải phóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm: ”muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 13[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu các quan điểm của HCM về giải phóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm: cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cần được tiến hành chủ động sang tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 14[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu quan điểm của HCM về GPDT thuộc địa?Phân tích quan điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực cách mạng?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 15[/FONT]
  [FONT=&quot]: Phân tích quan điểm HCM về đặc trưng bản chất của CNXH?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu16[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu những quan điểm của HCM về đại đoàn kết dân tộc? Phân tích quan điểm: “Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân”?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 17[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu những quan điểm HCM về nhà nước kiểu mới ở Việt Nam? Phân tích quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 18[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu những quan điểm của HCM về nhà nước kiểu mới ở Việt Nam? Phân tích quan điểm của HCM về nhà nước có hiệu lực pháp lí mạnh mẽ?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 19[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu quan điểm của HCM về ĐCSVN? Phân tích quan điểm của HCM về quy luật ra đời của ĐCSVN?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 20[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu các quan điểm của HCM về ĐCSVN?Phân tích quan điểm: ĐCSVN là đảng của GCCN, của nhân dân lao động và của cảdân tộc việt nam?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 21[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu các quan điểm của HCM về ĐCSVN ?Phân tích quan điểm: ĐCSVN phải lấy CN Mác- Lênin “làm cốt”?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 22[/FONT]
  [FONT=&quot]: Phân tích quan điểm của HCM về vai trò vị trí của đạo đức cách mạng? Liên hệ với thực trạng hiện nay của xã hội?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 23[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu các phẩm chất đạo đức cách mạng theo quan điểm HCM? Phân tích phẩm chất: Trung với nước hiếu với dân? Liên hệ với quá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 24[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu các phẩm chất đạo đức cách mạng theo quan điểm HCM? Phân tích phẩm chất: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư?Liên hệ với quá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?[/FONT]

  [FONT=&quot]Câu 25[/FONT]
  [FONT=&quot]: Nêu các phẩn chất đạo đức cách mạng theo quan điểm HCM? Phân tích phẩm chất: Yêu thương quý trọng con người, Sống có tình có nghĩa? Liên hệ với quá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?[/FONT]
   

Chia sẻ trang này